Geschiedenis Once Again

Close Harmony Ensemble Once Again is in 2002 ontstaan na het opheffen van een gemengd koor. Vijf leden van dit gemengd koor wilden graag met elkaar blijven zingen, maar zoals bij veel koren was het moeilijk aan voldoende mannenstemmen te komen. Voor hen was de oprichting van een vrouwenkoor dan ook een logische stap. Zij wilden het nog een keer proberen: Once Again. 

Voor deze doorstart moesten we het koor vanaf de basis weer opbouwen: nieuwe dirigent, andere locatie, nieuw repertoire en aanvulling van het ledenbestand. De eerste dirigent werd gevonden op het conservatorium in Amsterdam: de Luxemburger Jean Bermes. Toen deze afstudeerde en aanbiedingen als solist kreeg in het buitenland, werd het koor eind 2004 wederom met opheffen bedreigd. Een collega-student, de Colombiaanse Oscar Echeverry, die net aan zijn studie directievoering was begonnen, werd bereid gevonden het koor verder te begeleiden. Mede door deze twee dirigenten in spe bouwden we een uiteenlopend repertoire op: van popmuziek via musical tot latin beat en close harmony. 

Na zijn afstuderen moest ook Oscar in 2009 zijn eigen weg zoeken en hij verliet Once Again. Omdat wij niet bij de pakken neerzitten, zochten en vonden wij een nieuwe dirigent. Dit maal de al afgestudeerde Helma van der Beek uit Hilversum. Deze samenwerking duurde helaas maar een jaar. In de periode 2010 tot 2012 zorgde onze vaste inval-dirigente Saskia van Grevenstein voor de continuïteit. Zij was en is een rots in de branding voor ons koor. Omdat zij ook ander werk had, kwam gaandeweg de vraag naar een vaste dirigent wederom langs. Zo vond zij Dody Soetanto – afkomstig uit Indonesië – bereid om naar het Gooi te komen. Dody studeerde zang én directievoering aan het conservatorium in Utrecht en studeerde op beide studies cum laude af. Hij besteedde veel aandacht aan klank en dynamiek, en de zangkwaliteit steeg tot grote hoogte. Na zeven bijzondere en zeer aangename jaren was het voor hem tijd om andere prioriteiten te stellen. En aangezien we inmiddels kampioen dirigent-zoeken waren geworden, vonden we Hannah Muis uit Amsterdam, die vrouwenkoor Once-Again van september 2019 tot en met eind 2021 begeleidde. Sinds mei 2022 is Koen Leenaers onze dirigent en onder zijn leiding zijn we ons meer op close harmony gaan concentreren. Wij heten nu dus ook Close Harmony Ensemble Once Again.